Chính thức hủy chặng đua F1 tại Việt Nam

Với sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn ra trên toàn thế giới, chặng đua F1 dự kiến diễn ra tại Việt Nam trong năm 2020 đã chính thức có thông bảo hủy từ Ban tổ chức giải. Sau khá nhiều thảo luận giữa Ban Tổ chức cùng với Tập đoàn Formula 1 và Liên […]